Boek: In Etappengebied 14-18 in Zwevegem

In EtappengebiedEen boek over mensen en dingen van bij ons, in een rampzalige tijd waar geen eind aan scheen te komen. Een bloemlezing van informatie die is opgediept uit alle mogelijke bronnen, hier voor het eerst samengebracht in een spannend en diepmenselijk relaas. Een echt monument voor onze eigen streek.

Verschijnt op 10 maart 2014. Afhalen in de Gemeentelijke Bibliotheek van Zwevegem. Voorintekenprijs: € 25,00 kan tot 31 december 2013. Kilk hier voor meer info